Aspi 1

Lieve Aspi 1,


Met groot genoegen heten wij u welkom in dit nieuwe hoofdstuk van uw Chiro-ervaring. Wij zijn verheugd u te mogen begeleiden tijdens deze belangrijke fase van uw ontwikkeling binnen onze vereniging.


Het vooruitzicht op de komende periode vervult ons met oprechte verwachtingen, wetende dat u allen beschikt over een schat aan potentieel en enthousiasme. Samen zullen wij trachten de fundamenten te leggen voor gedenkwaardige momenten, uitdagende ondernemingen en duurzame vriendschappen.


Wij koesteren de ambitie om deze tijd met u allen te delen, om u te stimuleren in uw groei en om te getuigen van uw individuele en collectieve triomfen. Moge dit jaar een ware etalage zijn van uw talenten, inzet en toewijding.

Met opgetogen anticipatie op alles wat komen gaat, groeten wij u met het vertrouwen in een vruchtbare en verrijkende periode.

Hoogachtend,


Nore, Jonas en Klaas


aspi1@chirohekeko.be

© Since 2016, Chiro HEKEKO